top of page

Inleiding

Over één ding lijken de meeste mensen het eens te zijn. Administratie is een bijkomende uitdaging waar je niet op zit te wachten als je al geconfronteerd wordt met een ziekte als Duchenne spierdystrofie. Er zijn echter een heel aantal zaken waar de meeste van ons doorheen moeten. Daarom leek het ons een goed idee om een aantal van die zaken hier te groeperen zodat je er gemakkelijk de nodige informatie over vindt. Wat is het? Kom je in aanmerking? Hoe vraag je het aan? 

Maar ook, hoe zit de wetgeving rond parkeren met een gehandicaptenkaart ....

inleiding

Aanvraag Europese handicapkaart of European dissability card (EDC)

Wie heeft recht hierop?

De kans is groot dat uw kind met Duchenne recht heeft op een Europese handicapkaart (EDC).

Voldoe je aan 1 van volgende mogelijkheden? Dan is dat voldoende.

 • Krijg je verhoogde kinderbijslag van het FOD?

 • Heb je een parkeerschijf voor gehandicapten?

 • Voor meerderjarigen: ontvangt een inkomensvervangende of/en een integratietegemoetkoming?

 • Is uw kind erkend door het VAPH? 

Andere mogelijke voorwaarden of uitleg erkenning VAPH zie hier.

Wat is het?

De European Disability Card (EDC) is een Europese handicapkaart waarmee u als persoon met een handicap voordelen kunt  genieten bij cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten.  De kaart is geldig in België en in zeven andere deelnemende Europese landen (Cyprus, Estland, Finland, Italië , Malta, Slovenië  en Roemenië). De kaart is strikt persoonlijk en bewijst dat u een handicap hebt.

Met de European Disability Card (EDC) kunt u bij de deelnemende partners (musea, pretparken, toeristische verblijven…) genieten van bepaalde maatregelen om uw bezoek te vergemakkelijken. Neem contact op met de organisator van de plaats die u bezoekt, of raadpleeg de website van de organisatie om te weten welke voordelen u als kaarthouder geniet. Voorbeelden van voordelen zijn: kortingen, brochures in eenvoudige taal, vlottere toegang tot attracties, assistentie, gespecialiseerde gidsen …

De kaart is gratis. Bij diefstal of verlies hebt u recht op één gratis duplicaat. 

Hoe aanvragen?

 • Indien u een tegemoetkoming of voordeel van de FOD Sociale Zekerheid krijgt, kunt u de kaart aanvragen via het online contactformulier(externe website) van de Directie-Generaal Personen met een Handicap.

  • Klik op de link​ online contactformulier(externe website)

  • Als ouder kies je nummer 5. Iemand uit de omgeving van de persoon met een handicap

  • Je vult je eigen gegevens in en hebt ook het rijksregisternummer van je kind met Duchenne nodig.

  • Bij "waarover heb je een vraag" scroll je naar beneden tot 'sociale maatregelen'.

  • Kies hieronder European Disability Card

  • Bij formuleer je vraag schrijf je dat je als ouder voor je kind deze kaart wilt aanvragen. Je kan er eventueel bijzetten aan welke bovenstaande voorwaarde je voldoet om hier recht op te hebben.

 • Indien u erkend bent door het VAPH, kunt u de kaart aanvragen bij het VAPH. U neemt hiervoor contact op met het provinciaal VAPH kantoor van uw provincie. Zij noteren uw aanvraag en de gegevens die ervoor noodzakelijk zijn. Midden november geeft het VAPH de aanvragen door aan de collega’s van de federale overheid (FOD Sociale Zekerheid) in functie van de verdere afhandeling. Vanaf midden november 2017 kunt u de kaart ook aanvragen via het digitale loket mijnvaph.be

Wanneer de kaart wordt afgeleverd, is nog niet duidelijk. Dit wordt momenteel door het VAPH opgevraagd bij FOD Sociale Zekerheid.

Meer info op volgende sites:

1) Vlaanderen.be/handicap

2) European Dissability Card

ECD

NIET toegestaan te parkeren: 

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Wie heeft recht hierop?

De kans is groot dat uw kind met Duchenne recht heeft op een parkeerkaart.

Voldoe je aan 1 van volgende mogelijkheden? Dan is dat voldoende. In sommige gevallen kan de aanvraag van de kaart gelijk gebeuren wanneer je de verhoogde kinderbijslag bij de FOD  gaat aanvragen. Het is namelijk ook de FOD die hierover beslist. Je kan er dan dus zeker achter vragen om de procedure gemakkelijker te laten verlopen.

Als je deze kaart echter nog niet gehad hebt, kan je checken of je in aanmerking komt en deze zelf aanvragen.

U komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:

 • u minstens 2 punten scoort voor het criterium ‘mobiliteit’ (volwassenen) of ‘mobiliteit en verplaatsing’ (kinderen)

 • uw gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten

 • u getroffen bent door een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50%

Andere mogelijke voorwaarden zie hier.

Wat is het?

 

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft u het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een complex of in het stadscentrum.

Hoe aanvragen?

U kunt de parkeerkaart aanvragen:

 • via de website van de Directie-generaal Personen met een handicap(externe website)

  • Om de parkeerkaart te krijgen moet u eerst een vragenlijst invullen. Om de vragenlijst in te vullen, hebt u een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig en moet u uw pincode weten. Na het invullen van de vragenlijst kunt u uw aanvraag indienen. De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop u recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, en bij uw arts of specialist. U wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.

 • telefonisch op het nummer 0800 987 99

 • per brief gericht aan de Cel parkeerkaarten en attesten van de Directie-generaal Personen met een Handicap

Hoe gebruiken?

 • Je mag overal in België parkeren op plaatsen die voorbehouden zijn voor personen met een handicap. 

 • Onderteken voor gebruik je kaart in het daarvoor voorziene vakje. Bij minderjarigen kan de ouder ondertekenen en er 'voogd' bijzetten.

 • De kaart is persoonlijk en mag niet gebruikt worden als je zelf niet in het voertuig zit. Je mag als bestuurder of als passagier aanwezig zijn.

 • Leg de kaart vooraan in het voertuig op het dashboard zodat het symbool van de rolstoel goed zichtbaar is.

 • In bepaalde steden en gemeenten mag je met de kaart ook gratis parkeren, maar dat verschilt sterk van stad tot stad. Informeer bij de stad of gemeente wat de plaatselijke regels zijn.

Enkele voorbeelden:

Antwerpen: In Antwerpen parkeert u met de Europese parkeerkaart voor personen met een handicap in de hele stad onbeperkt gratis op straat op plaatsen waar betalend parkeren of een blauwe zone geldt.

 

Brussel: Geen info over speciale regeling gevonden. Dus uitgaan van: Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap is gratis, maar enkel op de daartoe voorziene plaatsen.

Haacht: Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap is gratis, maar enkel op de daartoe voorziene plaatsen.

Knokke-Heist: 

 • Als je een parkeerkaart voor gehandicapten hebt, kan je op een aantal voorbehouden parkeerplaatsen in de betalende en de blauwe zones parkeren. Er is geen beperking van de parkeerduur, ook niet op de niet-voorbehouden plaatsen.

 • In de rode, oranje en groene zone moet je wél een parkeerticket nemen: je betaalt voor 1 uur en kunt 5 uur parkeren. Wil je de hele dag parkeren? Dan neem je 2 tickets van 1 uur.

Leuven: Met parkeerkaart  ook gratis en onbeperkt​ in blauwe zone, ook shop-and-go plaatsen en bovengrondse parkeerplaatsen waarvoor je normaal moet betalen. (Info online)

 

Mechelen: Je kan met de parkeerkaart in zowel de betalende zone in het centrum als in de blauwe zone aan de rand van de stad gratis en onbeperkt parkeren op alle autoparkeerplaatsen (dus niet alleen op de plaatsen voorbehouden voor personen met een handicap). (Info online)

Sint- Niklaas: In Antwerpen parkeert u met de Europese parkeerkaart voor personen met een handicap in de hele stad onbeperkt gratis op straat op plaatsen waar betalend parkeren of een blauwe zone geldt.

 • Ook in het buitenland kan je de kaart gebruiken. Richt je tot de ambassade van het land waar je naar toe gaat voor meer informatie.

 • Opgelet hier mag je NIET parkeren: 

  • Plaatsen voorbehouden voor bewoners. (Tenzij je natuurlijk bewonerskaart hebt). Je kan de bewonersplaatsen herkennen aan het "P-bord", met als onderbord "bewoners" of "parkeerkaart" (=bewonerskaart). Dit bord staat altijd aan het begin en aan het einde van de parkeerzone.

  • In of op publieke/commerciële betaalparkings of parkings van bijvoorbeeld de NMBS waar betalend parkeren geldt, zijn er vaak wel voorbehouden plaatsen voor gehandicapten, maar betaalt u ook met een gehandicaptenkaart het geldende tarief - net als andere bestuurders.

Meer info op volgende sites:

1) Vlaanderen.be/handicap

2) Parkeerkaart

parkeerkaart

Alert Card (noodgevallen kaartje)

Niet alle (spoed)artsen hebben evenveel ervaring met Duchenne. Er zijn een aantal belangrijke richtlijnen waarvan ouders artsen het best op de hoogte brengen. Dit kan door een alert card of noodgevallen kaartje af te geven aan de artsen. Het is een goed idee dit zelf steeds op zak te hebben. Het kan ook afgegeven worden op school of als de patiënt oud genoeg is, kan deze het best bij zich dragen. We hebben dan ook een voorbeeld kaartje gemaakt dat past in de portefeuille.

Hieronder kan u door te klikken op het voorbeeld een template downloaden. U dient dan nog eigen gegevens en foto aan te passen. Zorg ervoor dat het juiste NMRC en de juiste dokters vermeld staan.

Onder de foto staan ook nog de downloadbare files voor de alert card in het Engels en Frans, voor wie op vakantie gaat. 

alert card
begeleiderspas

Begeleiderspas

Als je een inwoner bent van bepaalde provincies en steden kan je bij hen een begeleiderspas aanvragen. Met deze pas mag je begeleider gratis mee naar bepaalde evenementen van aangesloten organisaties. De deelnemende organisaties (culturele centra, musea, sportclubs, ...) zijn gelegen in de provincie die de pas ter beschikking stelt en te herkennen aan het het label begeleiderspas.

Voorwaarden voor het aanvragen van een begeleiderspas:

 • Je bent verminderd zelfredzaam (ten minste 9 punten of 66 %).

 • Je verdienvermogen is verminderd tot 1/3 of minder.

 • Je hebt recht op verhoogde kinderbijslag.

Waar vind je de info om deze pas aan te vragen?

Vlaams-Brabant

Gemeente Mechelen

Limburg

Gemeente Hulsthout

Gemeente Menen ( aanvragen van buiten Menen zijn 5 euro voor wie aan de voorwaarden voldoet)

bottom of page